Wie is Optivice

Visie

Visie, structuur, cultuur, communicatie en kwaliteit zijn belangrijke aspecten binnen de bedrijfsvoering. De wijze waarop elk aspect binnen uw organisatie is geregeld ťn de interactie tussen deze aspecten bepaalt in hoeverre uw bedrijfsvoering optimaal functioneert.

Om deze aspecten op een beheerste manier binnen uw organisatie te regelen en te verbeteren kan een managementsysteem veel toegevoegde waarde voor uw bedrijf en uw medewerkers hebben. Dit omdat uit een managementsysteem de gewenste informatie naar boven kan worden gehaald om de bedrijfsvoering goed aan te sturen en waar mogelijk te verbeteren. Tevens is het van toegevoegde waarde omdat afnemers en derden (w.o. overheidsinstellingen) steeds meer willen weten over productkwaliteit, productiewijze, herkomst, etc. Middels een dergelijk managementsysteem kan dit duidelijk en helder worden aangetoond.

Optivice gelooft in de kracht van een praktisch managementsysteem waarbij de mens en proces centraal staat. Dit omdat hierbij overzicht, structuur, richting (visie/beleid) en 'helderheid' in taken en verantwoordelijkheden wordt verkregen.

De invoering van een dergelijk systeem is maatwerk en functioneert alleen als het past bij de bedrijfscultuur, aansluit bij de werkwijzen en begrepen wordt door de medewerkers.

Aanpak

Bij de uitvoering van de dienstverlening kenmerkt onze aanpak zich door het hanteren van een praktische en gestructureerde werkwijze, waarbij de wens van de klant centraal staat. Bij deze aanpak worden ůůk uw medewerkers betrokken. Door het stimuleren van deze betrokkenheid wordt een groot draagvlak voor zowel mogelijke verbeteringen als voor het managementsysteem gecreŽerd.

Door de jarenlange ervaring in met name de agrarische sector en de brede aanwezige kennis en ervaring van managementsystemen, weet ik hoe u in de sector werkt en hoe ik u op een praktische manier hierbij kan adviseren en begeleiden.

Deze advisering en begeleiding is maatwerk, waarbij uw wensen centraal staan. Dit houdt in dat u bepaalt welke werkzaamheden er door Optivice worden uitgevoerd.

Deze advisering en begeleiding kan bestaan uit:

Contact

Optivice
De Pinas 10
4671 DX Dinteloord
Telefoon 06 22 45 72 42
Email: info@optivice.nl
Website: www.optivice.nl