Riet met spiegeling, bron: T.P. van Nieuwkerk
Praktische en reflecterende werkwijze
Riet met waterdruppels, bron: T.P. van Nieuwkerk
Scheppen van helderheid

Kwaliteitsmanagement

Visie

Visie, structuur, cultuur, communicatie en kwaliteit zijn belangrijke aspecten binnen de bedrijfsvoering. De wijze waarop elk aspect binnen uw organisatie is geregeld ťn de interactie tussen deze aspecten bepaalt in hoeverre uw bedrijfsvoering optimaal functioneert.

Om deze aspecten op een beheerste manier binnen uw organisatie te regelen en te verbeteren kan een managementsysteem veel toegevoegde waarde voor uw bedrijf en uw medewerkers hebben. Dit omdat uit een managementsysteem de gewenste informatie naar boven kan worden gehaald om de bedrijfsvoering goed aan te sturen en waar mogelijk te verbeteren. Tevens is het van toegevoegde waarde omdat afnemers en derden (w.o. overheidsinstellingen) steeds meer willen weten over productkwaliteit, productiewijze, herkomst, etc. Middels een dergelijk managementsysteem kan dit duidelijk en helder worden aangetoond.

Optivice gelooft in de kracht van een praktisch managementsysteem waarbij de mens en proces centraal staat. Dit omdat hierbij overzicht, structuur, richting (visie/beleid) en 'helderheid' in taken en verantwoordelijkheden wordt verkregen.

De invoering van een dergelijk systeem is maatwerk en functioneert alleen als het past bij de bedrijfscultuur, aansluit bij de werkwijzen en begrepen wordt door de medewerkers.

Aanpak

Bij de uitvoering van de dienstverlening kenmerkt onze aanpak zich door het hanteren van een praktische en gestructureerde werkwijze, waarbij de wens van de klant centraal staat. Bij deze aanpak worden ůůk uw medewerkers betrokken. Door het stimuleren van deze betrokkenheid wordt een groot draagvlak voor zowel mogelijke verbeteringen als voor het managementsysteem gecreŽerd.

Door de jarenlange ervaring in met name de agrarische sector en de brede aanwezige kennis en ervaring van managementsystemen, weet ik hoe u in de sector werkt en hoe ik u op een praktische manier hierbij kan adviseren en begeleiden. Deze advisering en begeleiding is maatwerk, waarbij uw wensen centraal staan. Dit houdt in dat u bepaalt welke werkzaamheden er door Optivice worden uitgevoerd.

Deze advisering en begeleiding kan bestaan uit:

 • voorlichten van uw medewerkers;
 • analyseren van taken en verantwoordelijkheidsgebieden;
 • uitvoeren van procesbeschrijvingen;
 • het reflecteren van de werkwijze;
 • klankbordfunctie (vraagbaak);
 • projectleiding of projectbegeleiding;
 • het (volledig) verzorgen van de opzet, invoering en onderhoud van het managementsysteem;
 • de aansturing en begeleiding van uw eigen medewerker(s) bij implementatie;
 • begeleiding bij verbeteringsprojecten
 • opleiding & training

Optivice adviseert en begeleidt bij de volgende managementsystemen:

 • ISO 9001 (kwaliteitszorg)
 • HACCP (voedselveiligheid)
 • Arbozorg (OHSAS 18001)
 • Milieuzorg (ISO 14001)
 • Of een combinatie van bovengenoemde managementsystemen (bijv. KAM-systeem)

Optivice houdt zich ook bezig met de advisering en begeleiding van bedrijven die specifieke keurmerken binnen hun organisatie ingevoerd willen hebben. Hierbij kunt u denken aan:

 • MPS-Florimark Production
  • MPS-Quality
  • MPS-GAP
  • MPS-SQ (Socially Qualified)
  • ETI
 • MPS-Qualitree
 • MPS-Florimark Trade
 • Florimark TraceCert
 • Florimark GTP
 • Voedselveiligheid
  • Global-GAP (voorheen Eurepgap)
  • Qualitšt & Sicherheit (Q & S)
  • HygiŽnecode
  • BRC
  • Nature Choice
  • IFS
  • Voedselveiligheidscertificaat
 • Primabol (Plus)
 • Naktuinbouw Elite
 • Ketenzorg/-samenwerking

Optivice informeert u graag en geheel vrijblijvend over wat een managementsysteem en/of specifieke keurmerken voor uw bedrijf kunnen betekenen.

Lees verder over Optivice organisatieadvies ...