Varen met druppel, bron: T.P. van Nieuwkerk
Scheppen van helderheid

Opleiding & Training

Optivice verzorgt diverse opleidingen en trainingen waarbij met praktische en herkenbare voorbeelden wordt gewerkt. Alle trainingen kunnen zowel centraal als ook 'in-company' aangeboden worden. Tevens kan Optivice een training 'op maat' verzorgen.

De volgende trainingen worden door Optivice aangeboden:

 • Invoeren van een kwaliteitssysteem
  In de training worden u gereedschappen aangereikt om kwaliteitszorg succesvol in het bedrijf in te voeren. De basisprincipes komen aanbod voor een op maat gesneden systeem.
 • Ontdekkingsreis in de (kwali)tijd
  Een goed functionerend kwaliteitssysteem staat of valt met de betrokkenheid van de medewerkers. Draagvlak is essentieel voor de invoering van kwaliteitszorg binnen de organisatie. Bij deze training wordt u meegenomen op ontdekkingsreis door kwaliteitsland. Deelnemers ervaren aan de hand van de praktische opdrachten wat kwaliteit is, wat het betekent voor de eigen organisatie en wat de rol van de medewerkers hierin is.
 • Een praktische vertaling van de ISO 9001:2015 norm
  Bedrijven die zelfstandig een kwaliteitssysteem opzetten op basis van de ISO 9001:2015 norm ervaren hoe lastig het vaak is om de normvereisten te vertalen naar de praktijk. In deze training wordt per normelement een praktische vertaling gegeven en wordt de achterliggende gedachte van de ISO norm toegelicht. Met deze training leert u de vertaalslag van de ISO 9001:2015 norm te maken naar het eigen bedrijf.
 • Audittraining
  Een interne audit is een belangrijk onderdeel van elk kwaliteitssysteem. Het is een middel om periodiek vast te stellen of in de praktijk gewerkt wordt zoals afgesproken en vastgelegd is. Tevens wordt vastgesteld of het systeem door de medewerkers wordt uitgevoerd en gedragen. De resultaten van een interne audit zijn een bron voor verbeteringen. Een audit kan alleen volledig effectief zijn als hij wordt uitgevoerd door mensen die begrijpen hoe je moet auditten en hoe je met een audit de beste resultaten kunt bereiken. Deze cursus leidt potentiŽle auditoren op.
 • MPS-Florimark Production
  Dit is een erkenningsregeling voor producenten van sierteeltproducten. Deze erkenningsregeling sluit aan op de erkenningsregeling 'MPS-Florimark Trade' voor handelsbedrijven in sierteeltproducten. Hoe een praktisch MPS-Florimark zorgsysteem opgezet en ingevoerd kan worden, wordt in deze training behandeld.
 • Managementtraining
  Communicatie, organisatie en leidinggeven zijn belangrijke aspecten van management. De wijze waarop elk aspect binnen uw bedrijf is geregeld ťn de interactie tussen deze aspecten bepaald de stijl van leidinggeven. Doel van deze training is om op een praktische wijze de leidinggevende te informeren, te motiveren, handvatten te bieden en bewust te laten worden van de aspecten organisatie, communicatie en de stijl van leidinggeven binnen uw bedrijf.

Optivice informeert u graag en geheel vrijblijvend over welke training specifiek voor uw bedrijf en uw medewerkers kan betekenen.

Neem contact op met Optivice ...