Spinneweb met dauw, bron: T.P. van Nieuwkerk
Gestructureerde & overzichtelijke aanpak

Organisatieadvies

Optivice kan uw organisatie ook ondersteunen door het geven van organisatieadvies en managementondersteuning. Hierbij kunt u denken aan advisering en begeleiding bij het verbeteren van de huidige processen, begeleiding bij veranderingsprocessen, begeleiding bij verbetertrajecten en coachen op (beginnend) leidinggevend niveau.

Heeft u bijvoorbeeld behoefte aan het meer structureren van één of meerdere onderdelen binnen uw organisatie of behoefte aan ondersteuning bij de vorming van uw beleid, doelstellingen en strategie of wilt u binnen uw organisatie de informatie beter kunnen managen, dan kan Optivice u van dienst zijn.

Structureren

Door het vaststellen en inventariseren van zowel sterke als zwakke plekken binnen uw bedrijf en de resultaten in een 'reflecterend' gesprek te bespreken kan de bewustwording vergroot worden en kunnen de zwakke plekken als 'potentiële' kansen benut gaan worden.

Visie, beleid & strategie

Vooruitdenken, de tijd nemen om na te denken wanneer u wat met uw bedrijf wilt bereiken en welke richting u gaat volgen, zijn belangrijke aspecten binnen de bedrijfsvoering die door de 'drukte aller dag' erg vaak op een tweede plan komen. Optivice kan u middels een praktische aanpak ondersteuning bieden bij de vorming en invulling van visie, beleid, strategie en doelstellingen. Hierbij is het belangrijk om de 'vage' beleidscontouren naar concrete doelstellingen te vertalen, zodat ook de medewerkers weten én begrijpen wat hun rol binnen dit geheel is en weten wat er van hun verwacht wordt.

Managementinformatie

Binnen organisaties worden veel gegevens bijgehouden. Maar welke gegevens kunnen in managementinformatie worden omgezet. Door te bepalen welke informatie (= prestatie-indicator) van belang is om te kunnen vaststellen of een proces goed verloopt en hoe deze informatie op het gewenste moment bij de leidinggevende ter beschikking is, zijn vragen die beantwoord kunnen worden om over de juiste managementinformatie te beschikken. Optivice kan u ondersteuning bieden om middels deze managementinformatie de bedrijfsvoering goed aan te sturen en waar mogelijk te verbeteren.

Managementondersteuning

Organisatie, communicatie en leidinggeven zijn belangrijke aspecten van management. De wijze waarop elk aspect binnen uw bedrijf is geregeld én de interactie tussen deze aspecten bepaalt de stijl van leidinggeven. Voor u kan het belangrijk zijn te weten welke rol deze aspecten in uw organisatie spelen en hoe u daar als leidinggevende mee omgaat.

Heeft u als leidinggevende bijvoorbeeld behoefte om uw werkwijze, of van uw afdeling, (verder) te structureren, de communicatie te optimaliseren of te "klankborden" over hoe bijvoorbeeld een leidinggevende zijn/haar medewerkers goed kan aansturen, dan kan Optivice u van dienst zijn. Hierbij kunt u denken aan advisering en begeleiding bij het verbeteren van de huidige processen, begeleiding bij veranderingsprocessen, begeleiding bij verbetertrajecten, persoonlijke begeleiding en het coachen op (beginnend) leidinggevend niveau voor zowel directie als (beginnende) leidinggevenden.

De persoonlijke begeleiding en coaching heeft tot doel de huidige leidinggevende extra te ondersteunen en vindt 'on the job' plaats. Persoonlijke begeleiding kan bijvoorbeeld worden ingezet bij sterk groeiende organisaties, omdat bij 'veranderende' organisaties mogelijk ook een andere stijl van leidinggeven gevraagd wordt. Daardoor kunnen er ook andere eisen aan het kennisniveau en de vaardigheden van de leidinggevende gesteld worden. Optivice kan, waar wenselijk, meewerken aan uitvoerende activiteiten.

Lees verder over Optivice trainingen ...